Gisteren werd in sporthal 't Zillebeek te Beveren de kegelbanen opgemeten. Dit gebeurde door de baankeurders
van de
KBKB. Om de 3 jaar moet dit gebeuren zodat er Internationale en Nationale wedstrijden kunnen gespeeld worden.

Hier enkele foto's van deze keuring:

Voila alles is weeral klaar voor de wedstrijden.