De Beversekegelclub werd opgericht op 16 juni 2001
na een jaarlijkse ledenvergadering van de Vlaamse Kegelsport Federatie.

Vanaf 1 Mei 2007 kegelen de Beverse spelers in sporthal ’t Zillebeek,
Glazenleeuwstraat 134A 9120 Beveren. 
Voordien was het lokaal in de Kegelkluis te Antwerpen.

Momenteel bezit onze club drie gediplomeerde BLOSO INITIATORS 
en één gediplomeerd SPORTFUNCTIONARIS. 
Onze club geeft onder de vleugels van de Beverse Sportdienst Sportkampen tijdens de schoolvakanties.
Ook geven wij dit jaar 19 weken Schoolkegelen op de vrijdag en 2 uur kegelinitiatie aan Schoolklassen in Groot-Beveren.
 
Hierdoor groeide onze club aan en zijn er reeds 22 jeugdspelers.
De meeste hebben al enkele ereprijzen gewonnen op diverse tornooien en Vlaamse kampioenschappen.

De Beversekegelclub is aangesloten bij:
  • Vlaamse Kegelsport Federatie
  • Belgische Kegelbond
  • Koninklijke Belgische Kegelbond.
U kunt kennis maken met onze club, iedere dinsdagavond op onze trainingsavond van 19.00 tot 22.30 uur.
Ook via de clubleden, onze website of blog.